VLAREM-trein 2017 definitief goedgekeurd

VLAREM-trein 2017 definitief goedgekeurd

Op vrijdag 03 mei 2019 heeft De Vlaamse Regering de Vlarem-trein 2017 definitief goedgekeurd. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen van VLAREM II en het VLAREL en een aantal andere besluiten:

• Het besluit betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater (= Stooktoestellenbesluit van 08/12/2006)
• Volgende Vlaamse BBT-studies worden ook opgenomen in VLAREM II + wijziging van de sectorale lozingsnormen: lozing verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector (rubriek 2), aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid, de vlees- en visverwerkende industrie
• Aanvulling van de algemene bepalingen van Vlarem II, o.a. nieuwe afdeling omtrent verplichtingen van KWS-afscheiders
• Aanpassing rubriek 16.3 (koelinstallaties): nieuwe klasse 1 rubriek werd gecreëerd voor installaties met een hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2 eq
• Nieuwe bijlage 5.2.1.7: lijst met afvalstoffen die overdekt moeten worden opgeslagen

Het systeem van de ‘integrale voorwaarden’ in de rubrieken 15.5 en 19.8 voor standaardgarages- en carrosseriebedrijven, alsook standaardhoutbewerkingsbedrijven wordt opgeheven.
Andere zaken m.b.t. de MER-coördinator, de invoering van registratie monsternemer bodem, aanpassing van definities van voertuigen, nieuwe geactualiseerde sectorale voorwaarden voor zwembaden en schietstanden zijn eveneens opgenomen in deze trein.

Het besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2019. Aanpassingen aan de huidige vergunning voor rubriek 16, of voor bedrijven die nu als standaardgarage of standaardhoutbewerkingsbedrijf ingedeeld zijn, dienen uiterlijk tegen 1 april 2020 ingediend te zijn.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw projectverantwoordelijke binnen ABO nv.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66