Verplichte energieaudit en nieuwe deadline PLAGE

Verplichte energieaudit en nieuwe deadline PLAGE

Verplichte energieaudit voor KMO in Vlaanderen en nieuwe deadlines voor het PLAGE energiemanagement in Brussel

Verplichte energieaudit ook voor KMO’s met hoog energieverbruik

Grote ondernemingen zijn al geruime tijd verplicht hun bedrijf vierjaarlijks te laten auditen op vlak van hun energieverbruik. Dit gebeurt aan de hand van een ‘Energieaudit Grote Ondernemingen’ en resulteert in een lijst van energiebesparende maatregelen. In juni vorig jaar breidde de Vlaamse regering de auditplicht uit naar ‘KMO’s met een hoog energieverbruik’. Momenteel worden de richtlijnen en normenkader hiervoor uitgewerkt. Volgens dit plan dienen KMO’s met een energieverbruik van meer dan 0.05 PJprim. moeten daarbij een verplichte energieaudit uitvoeren. Voor KMO’s met een energieverbruik van meer dan 0.03 PJprim. en minder dan 0.05 PJprim geldt deze verplichting niet, maar moeten wel een energiebalans voorleggen. Dit is van toepassing tot eind 2022, waarna de KMO’s drie jaar de tijd krijgen om de nodige aanpassingen door te voeren.

Hoe verloopt een energieaudit praktisch?

 • We leren u en uw bedrijf of gebouw beter kennen en spreken de energiedoelstellingen af
 • We verzamelen uw verbruiksgegevens
 • We komen ter plaatse en inspecteren uw gebouw en energieverbruikers. Indien nodig worden bijkomende metingen verricht of plaatsen we monitoringapparatuur
 • Alles wordt gebundeld, geanalyseerd en er wordt een energiebalans opgesteld
 • U krijgt een rapport met een lijst maatrelen en een investeringsanalyse om uw energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen

ABO is erkend als dienstverlener, zodat u als KMO voor energieadviezen en -audits tot 30% steun kan genieten via de KMO-portefeuille.

PLAGE: deadline van programmeringsfase met jaar verschoven

In 2018 werd in Brussel een verplicht masterplan energie (PLAGE) in het leven geroepen om de verbruiken van gebouwen te reduceren. De aanpak laat toe de kosten van het energieverbruik te beheersen, het comfort van de gebruikers te verbeteren en de milieu-impact van de activiteiten te verkleinen, dankzij een proces van continue verbetering. Een PLAGE opstellen gebeurt in verschillende stappen:

 • De identificatiefase: uw gebouwpark wordt kenbaar gemaakt aan Brussel Leefmilieu, inclusief de aanduiding van uw interne PLAGE-verantwoordelijke.
  1. Deze deadline verstreek op 31 december 2021 maar de mogelijk bestaat nog steeds voor een latere instap. Hiervoor moet er contact opgenomen worden met Leefmilieu Brussel.
 • De programmeringsfase: het verbruik van een volledig jaar wordt gedurende 12 maanden in kaart gebracht.
  1. Deze deadline verschoof van april 2022 naar april 2023.
 • De uitvoeringsfase: u krijgt drie jaar de tijd om uw actieprogramma uit te voeren en uw opgelegde doelstellingen te behalen.
  1. Deze fase eindigt met een evaluatiefase. Hierna start weer een nieuwe PLAGE cyclus.

Bent u als gebouweigenaar in het Brusselse nog niet gestart met uw PLAGE-dossier, aarzel dan niet en start met ABO uw traject op.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66