Verborgen polderdorp Oorderen ontdekt onder de General Motors site in Antwerpen

Verborgen polderdorp Oorderen ontdekt onder de General Motors site in Antwerpen

Naar aanleiding van de sloop van de General Motors site in Antwerpen werd ABO nv aangesteld door het Havenbedrijf Antwerpen en Aertssen nv om een geofysische scan van het terrein uit te voeren.

Het EMI-onderzoek slaagde erin om enkele archeologische grondsporen (kuilen, vloeren, muurresten, kasseiweg en bunkers) te lokaliseren en te relateren aan historische kaarten (oranje en geel in onderstaande figuur). Daarnaast werden ook nutsleidingen en restanten van paalfunderingen exact in kaart gebracht (blauw en rood) en konden ook zones afgebakend worden waar het terrein reeds vergraven was (paars). In een tweede fase werden gerichte proefputten in de relevante zones uitgevoerd waarbij de resultaten bevestigd werden. Op deze manier kon het gravend onderzoek tot een minimum beperkt worden wat tot een kosteneffectieve oplossing leidde.

Geofysische kartering (EMI – MSa) op de General Motors site in Antwerpen weergegeven op een luchtfoto en historische kaart (1842-1879)Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66