Testimonials

Welkom op onze testimonialpagina! Ontdek wat onze Consultants Bodem te zeggen hebben over hun ervaringen bij ABO. Laat je inspireren door hun verhalen over uitdagende projecten, de geweldige werksfeer en de kansen die zij hier hebben gekregen. Je komt hier ook meer te weten over de precieze projecten die zij uitvoeren, van saneringen tot grondverzet. Bij ABO geloven we dat onze mensen het verschil maken, en dat zie je terug in hun enthousiaste verhalen.

 

Matthieu

“Binnen ABO behandel ik voornamelijk grondverzet en sloopopvolging voor wegenis- en rioleringswerken, vaak in samenwerking met (semi-)overheden zoals AWV en Aquafin. Het leuke aan deze projecten is dat ze uitdagend zijn en ik van tevoren weet waar toekomstige wegeniswerken zullen plaatsvinden. Een voorbeeldproject is de plaatsing van geluidsschermen langs de N44 te Aalter. Dit grondverzetdossier heb ik van begin tot eind behandeld, van historisch vooronderzoek en het organiseren van veldwerk tot de interpretatie van laboresultaten en rapportage. In de negen maanden dat ik bij ABO werk, is dit één van mijn favoriete dossiers. Daardoor valt het iets minder zwaar om in de file op de N44 te staan. 😉

Ruben

“De waterbodem van de Grote Laak is verontreinigd door historische vervuiling van Tessenderlo Chemie en huishoudelijk afvalwater, wat sanering door ontgraving noodzakelijk maakt. Hierdoor wordt de vervuilde bodem afgegraven en vervangen door schone grond, inclusief de oevers die door overstromingen en slibruimingen zijn verontreinigd. Tessenderlo Chemie heeft een saneringsberging beschikbaar gesteld voor het storten van de afgegraven grond, waarna de locatie wordt aangeplant voor recreatief gebruik. Tijdens de voorbereiding zijn karteerboringen uitgevoerd om de omvang van de vervuiling te bepalen, wat een avontuurlijke taak bleek door de verschillende seizoenen en terreincondities. Het leuke daaraan is het avontuurlijke aan het stalen pakken met een waadpak terwijl het water tot aan de buik komt. Het project omvat ook het onder water zetten van natuurgebieden om metalen te immobiliseren, wat door monitoring wordt geëvalueerd. De sanering biedt toegang tot prachtige natuurgebieden, die broedgebieden zijn voor veel vogels, en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Europese Commissie binnen het Life-Narmena project, waarbij ABO nv als trotse partner betrokken is.”

Robin

“In Lebbeke en Lierde onderzoeken we momenteel in opdracht van OVAM of bepaalde percelen, waar vroeger risico-activiteiten plaatsvonden, verontreinigd zijn. De huidige eigenaren, die deze activiteiten niet uitvoerden, zijn vrijgesteld van de onderzoeksplicht; OVAM draagt de kosten. Na een uitgebreide voorstudie met bronnen zoals getuigenissen van inwoners en vergunningsplannen, lokaliseren we de voormalige activiteiten. Vervolgens bemonsteren en analyseren we de bodem en het grondwater op deze locaties. Hierdoor kunnen we een totaalbeeld vormen van de verontreinigingssituatie van een perceel. Dit helpt ons om eventuele verontreinigingen op te sporen en de impact op de omgeving te minimaliseren.”

 

Diederik

“Momenteel werk ik aan een project waarbij de Royerssluis wordt verbreed en verlengd om grotere schepen toe te laten op het Albertkanaal. ABO heeft al verschillende technische verslagen opgesteld, en ik ben nu betrokken bij het opmaken van het verslag voor de nieuwe toegangsgeul aan de noordoever. Het is een groot en interessant project dat al media-aandacht heeft gekregen, inclusief timelapse video’s en een livestream van de werkzaamheden. Het geeft dan ook een fijn gevoel dat je hieraan kan bijdragen. Bij de toegangsgeul worden zowel oeverontgravingen als baggerwerken uitgevoerd, wat uitdagend is door de getijden, diepe boringen, moeilijk toegankelijk terrein en de aanwezigheid van een dik pakket breuksteen. Deze week overleggen we met alle betrokken partijen om de beste bemonsteringsstrategie te bepalen. Het voelt geweldig om aan zo’n belangrijk project bij te dragen.”

 

Ook goesting gekregen om ons team te vervoegen en jouw tanden te zetten in interessante bodemprojecten? Aarzel niet om te solliciteren via jobs@abo-group.eu

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66