Nieuwe verordening hemelwater

Nieuwe verordening hemelwater

Met een multidisciplinair team van experten, waaronder hydro(geo)logen, bio-ingenieurs en milieudeskundigen heeft ABO al de nodige expertise in huis om een brede waaier van diensten aan te bieden in het domein van grond- en hemelwater. Sinds 2 oktober 2023 is de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater van toepassing. In deze nieuwe verordening zijn de voorwaarden opgenomen voor het beheer van regenwater op een site. Hieronder volgt een oplijsting van de belangrijkste wijzigen die een impact kunnen hebben op uw project. De nieuwe regels gelden voor nieuwe projecten zoals nieuwbouw, uitbreiding, grondige verbouwingen of ingrepen aan de afvalwater- én hemelwatervoorziening”.

Verplichte volumes voor regenwaterputten

Vooreerst wordt er een belangrijke wijziging opgelegd aan de verplichte volumes voor regenwaterputten. Wie vandaag bouwt of grondig verbouwt dient een regenwaterput van 5.000 liter te voorzien en dit ongeacht het dakoppervlak. Daar komt vanaf nu verandering in: 5.000 liter blijft het minimum maar indien het dakoppervlak groter is dan 80 m² dan moet je regenwaterput minstens een volume van 7.500 liter kunnen bevatten. Wanneer het dak meer dan 120 m² beslaat, dan is een put van 10.000 liter verplicht. Dat water moet dan hergebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, als poetswater of voor de wasmachine. De verordening gaat dus uit van het principe ‘elke druppel telt’ principe.

Infiltratie en buffercapaciteit

In tweede instantie zijn er wijzigen met betrekking tot infiltratie en buffercapaciteit op de site doorgevoerd. De aandacht gaat voluit naar bovengrondse infiltratiesystemen. Minimale oppervlaktes van infiltratie zullen verdubbelen van 0,04 naar 0,08 m²/m² en ook de minimale volumes van de infiltratievoorzieningen nemen toe van 25 naar 33 liter/m². De mogelijkheid bestaat om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen. Buffervoorzieningen zijn enkel nog relevant voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden. Bij een buffervoorziening neemt het minimale volume toe van 25 naar 43 liter/m².

Het uitvoeren van infiltratieonderzoek bestaande uit minstens 3 infiltratieproeven en een grondwatermeting, wordt met de nieuwe verordening verplicht bij een afwaterend oppervlakte groter dan 1000 m². Voor het bepalen van de infiltratiecapaciteit wordt beroep gedaan op specifiek infiltratietesten. In het kader van de nieuwe verordening Hemelwater kan ABO u ondersteuning bieden op het vlak van:

  • Het uitvoeren van infiltratieproeven en plaatsen van peilbuizen conform de richtlijnen van VMM. Hiervoor past ABO de dubbele ring en Porchet methode toe.
  • Het in kaart brengen van de grondwaterstanden door middel van manuele opmetingen of tele-gestuurde divers met opmeting per uur
  • Het opmaken van een watertoets en hydraulische nota o.b.v. de nieuwe hemelwaterverordening
  • De simulatie van ontwerpbuien of composietbuien op maat van uw project door middel van een SIRIO-simulatie
  • Onderzoek naar eventuele verontreinigingen in het grondwater

Wenst u meer informatie over hoe onze waterstudies kunnen toegepast worden op uw project, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Robrecht Reyskens, Senior Project Manager – Business Developer
Pieter Vervaeke, Business Development ManagerAntwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66