Nieuwe bodemwetgeving vanaf April

Nieuwe bodemwetgeving vanaf April

Vanaf 1 april 2019 zijn er belangrijke wijzingen aan het VLAREBO van kracht. Eén van deze wijzigingen betreft de inkanteling van bodemmaterialen zoals baggerspecie en bentonietslib in de regeling grondverzet. Tevens krijgt de parameter asbest, zowel in de wettelijk verplichte bodemonderzoeken als in het grondverzet, extra aandacht via een vastgelegd normenkader. Bij oriënterende bodemonderzoeken dient de asbestverdachtheid van bodem (bijvoorbeeld asbestdaken en puinlagen) extra onderzocht te worden aan de hand van het asbeststappenplan opgesteld door OVAM. Ook in het grondverzet wordt asbest een extra te onderzoeken parameter: indien puin wordt vastgesteld zal bijkomend asbestonderzoek aangewezen zijn.

Reeds enkele jaren heeft ABO zich gespecialiseerd in de asbestproblematiek. Om uw bodemonderzoeken op een efficiënte en pragmatische manier uit te voeren kan u daardoor beroep doen op een multidisciplinair team van asbest- en bodemspecialisten met ruime ervaring.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66