Nieuwe asbestwetgeving op komst, asbestinventaris binnenkort verplicht in Vlaanderen

asbest

Nieuwe asbestwetgeving op komst, asbestinventaris binnenkort verplicht in Vlaanderen

Huidige verplichting asbestinventaris

Volgens de huidige Federale wetgeving is het reeds sinds 1995 verplicht voor gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden een asbestinventaris in bezit te hebben in kader van de bescherming van deze werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Deze asbestinventaris dient tevens jaarlijks geüpdatet te worden. Indien renovatie- of afbraakwerken gepland worden van een gebouw(deel), dient deze asbestinventaris bovendien bijgewerkt te worden in functie van de geplande werken aangezien mogelijk moeilijk bereikbare toepassingen kunnen vrijkomen die in normale omstandigheden geen aanleiding geven tot blootstelling aan asbest.

Asbestveilig Vlaanderen 2040

Vlaanderen gaat in het kader van Asbestveilig Vlaanderen 2040, een stuk verder en streeft met het actieplan Asbestafbouw naar een versnelde afbouw van risicovolle asbesthoudende materialen in gebouwen in Vlaanderen. Het doel is dat er na 2040 geen blootstellingsrisico meer is bij normaal gebruik van een gebouw en dat resterende asbesthoudende materialen veilig beheerd worden.
De Vlaamse Overheid voorziet onderstaande mijlpalen voor de versnelde afbouw van risicovolle asbesthoudende materialen uit de Vlaamse gebouwen en woningen:
• tegen 2034 moeten de meest eenvoudig bereikbare risicovolle asbesttoepassingen, zijnde niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en asbestcementen buitenschiltoepassingen, worden verwijderd
• tegen 2040 dienen alle andere asbestproducten verwijderd te worden die in slechte staat zijn en een blootstellingsrisico geven
De Vlaamse Overheid neemt hierin het voortouw. Bovenvermelde mijlpalen vormen een wettelijke verplichting voor overheidsgebouwen en -infrastructuur. Voor particulieren en private eigenaars geldt momenteel geen verwijderingsplicht, maar de Vlaamse Regering voorziet bijkomende maatregelen indien de beoogde versnelde afbouw onvoldoende blijkt.

Gebouwen die dateren van voor het verbod op gebruik van asbest in bouwtoepassingen (2001), en zeker met een bouwjaar vroeger dan 1980, lopen namelijk een groot risico op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De Vlaamse wetgeving voert de verplichting in om een asbestinventaris op te maken voor alle gebouwen met een risicobouwjaar (met bouwjaar 2000 of ouder), dus niet enkel voor gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden.

Verplichting asbestinventaris voor alle gebouwen in Vlaanderen

In eerste instantie zal de verplichting van een asbestinventarisattest bij de verkoop van een woning met bouwjaar 2000 of ouder ingevoerd worden. De verplichte integratie van een asbestinventaris in de Woningpas bij verkoop van gebouwen zal in het voorjaar 2022 een feit zijn. Vanaf dan kan er geen gebouw meer verkocht worden zonder een asbestinventaris. Verder dient uiterlijk tegen 31 december 2031 elke eigenaar, en dus ook verhuurder, te beschikken over een geldig asbestinventarisattest voor zijn/haar gebouw(en).

Uw gebouw? Onze zorg!

Aangezien het herkennen van asbest in en rondom gebouwen werk is voor specialisten, heeft de Vlaamse Regering beslist om met een erkenningssysteem voor asbestdeskundigen te werken, dewelke zal ingevoerd worden tegen eind 2021. ABO met haar uitgebreid team erkend deskundigen en Translab met haar geaccrediteerd asbestlabo zijn binnen de ABO-Group dan ook uw geschikte partner voor het uitvoeren van dit gespecialiseerd onderzoek. De asbestdeskundige gaat na welk risico van de aanwezige asbesthoudende materialen uitgaat, welke materialen dienen verwijderd te worden en geeft advies over de juiste beheersmaatregelen. OVAM zal deze informatie op de volledigheid en ontvankelijkheid controleren, en genereert op basis daarvan een asbestinventarisattest.

Heeft U als werkgever nog geen asbestinventaris van uw gebouw(en) of is deze asbestinventaris ouder dan 1 jaar? Plant U binnenkort een renovatie of afbraak van uw gebouw(en)? Wil U weten of er asbest in uw woning aanwezig is en welke beheersmaatregelen hierop van toepassing zijn?
Dan bent U bij ABO aan het juiste adres! Wij maken uw asbestinventaris (en bij uitbreiding een sloopopvolgingsplan in kader van renovatie/afbraak indien verplicht) met veel zorg en kwaliteit voor U op! Aarzel niet om ons te contacteren via abo@abo-group.eu of door rechtstreeks contact op te nemen met Pieter Vervaeke, Business Development Manager: pieter.vervaeke@abo-group.eu of Sam Hertsens, Business Manager Asbest: sam.hertsens@abo-group.eu .

 Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66