Vraag hier uw offerte aan

Contacteer Ons


Pieter VervaekeBusiness Development Manager
pieter.vervaeke@abo-group.eu

Bent u op zoek naar één partij die u kan helpen met de nodige documenten, attesten en vergunningen in het kader van verkoop van een eigendom, projectontwikkeling of de opstart van bedrijfsactiviteiten?

ABO is momenteel het grootste gespecialiseerde milieuadviesbureau van België met een uitgebreide ervaring op het vlak van bodem- en milieudossiers.

Wij wijzen u de weg en helpen u vlot aan uw bodemattest, technisch verslag, archeologienota, omgevingsvergunning, sloopopvolgingsplan of asbestinventaris.

1 Step 1

Aanvraag offerte bodemattest

Heeft u voorafgaand een oriënterend bodemonderzoek nodig?Dit is het geval indien er een overdracht is van het perceel (of een deel ervan) en er op het perceel risico-activiteiten aanwezig zijn of waren. Neem contact op met ons bij twijfel.
Uw contactgegevens
Betrokken terrein
Is er op het betrokken terrein reeds een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd?
Opslagtanks
Terrein
Is het terrein toegankelijk?
Is het terrein verhard?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1

Grondverzet (opmaak technisch verslag)

U heeft aangegeven dat u een offerte wenst voor een grondverzetstudie. Na het invullen van onderstaande vragenlijst zullen wij contact met u opnemen om u een offerte te bezorgen.

Uw contactgegevens
Betrokken terrein
Gegevens grondverzet
Betreft het een grondhoop
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1

Archeologienota

Alvorens u in de juiste richting te sturen, hebben wij wat meer info nodig.

Ligt uw perceel in een dorps- of stadskern (met andere woorden in een archeologische zone)?

Aanvraag archeologienota binnen een archeologische zone

U heeft aangegeven dat uw perceel in een archeologische zone ligt.

Aanvragen van een archeologienota buiten een archeologische zone

U heeft aangegeven dat uw perceel zich niet in een archeologische zone bevindt.

Bedraagt de oppervlakte van het perceel meer dan 300 m² ÉN de oppervlakte van de werken meer dan 100 m²?
Bedraagt de oppervlakte van het perceel meer dan 3000m² ÉN de oppervlakte van de werken meer dan 1000 m²?

Archeologienota verplicht

Bedankt voor het beantwoorden van de gestelde vragen. Uit uw antwoorden kunnen wij afleiden dat u een verplichting heeft tot het laten opmaken van een archeologienota.

Na het invullen van onderstaande vragenlijst zullen wij contact met u opnemen om u een offerte te bezorgen.

Archeologienota niet verplicht

Bedankt voor het beantwoorden van de gestelde vragen. Uit uw antwoorden blijkt dat u geen verplichting heeft om een archeologienota te laten opmaken voor dit terrein.

Uw contactgegevens
Gegevens te onderzoeken perceel/gebouw
Is het terrein toegankelijk?
Is het terrein verhard?
Is er op het terrein bebouwing aanwezig?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1

Sloopopvolgingsplan - Gebouwen

Alvorens u in de juiste richting te sturen, hebben wij wat meer info nodig.

Heeft het te slopen gebouw een niet-residentiële functie ÉN een bouwvolume groter dan 1000 m³?

SLOOPOPVOLGINGSPLAN AANVRAGEN

U heeft aangegeven dat het te slopen gebouw een niet-residentiële functie ÉN een bouwvolume groter dan 1000 m³ heeft. U dient bijgevolg een sloopopvolgingsplan te laten opmaken.

Na het invullen van onderstaande vragenlijst zullen wij contact met u opnemen om u een offerte te bezorgen.

SLOOPOPVOLGINGSPLAN AANVRAGEN (OPTIONEEL)

Uit uw antwoord hebben we kunnen afleiden dat u niet verplicht bent een sloopopvolgingsplan te laten opmaken, doch kan dit aangewezen zijn om een correcte prijsvergelijking van de sloopwerken te kunnen uitvoeren. Indien u toch geen sloopopvolgingsplan wenst op te maken, is het mogelijk dat u enkel een destructieve asbestinventaris nodig hebt. Indien dit het geval is, gelieve het aanvraagformulier ‘Asbestinventaris’ in te vullen.

U staat dus vrij onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij een offerte kunnen opmaken.

Uw contactgegevens
Gegevens te onderzoeken perceel/gebouw
Is het terrein toegankelijk?
Is er reeds een sloop- of asbestinventaris opgemaakt?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1

Sloopopvolgingsplan - Infrastructuur

Alvorens u in de juiste richting te sturen, hebben wij wat meer info nodig.

Heeft de te slopen infrastructuur (wegenis, verhardingen, stoepen,…) een volume groter dan 250 m3?

OFFERTE SLOOPOPVOLGINGSPLAN INFRASTRUCTUUR AANVRAGEN

U heeft aangegeven dat de te slopen infrastructuur een volume van meer dan 250 m3 beslaat. U dient bijgevolg een sloopopvolgingsplan infrastructuur te laten opmaken.

Na het invullen van onderstaande vragenlijst zullen wij contact met u opnemen om u een offerte te bezorgen.

SLOOPOPVOLGINGSPLAN AANVRAGEN (OPTIONEEL)

Uit uw antwoord hebben we kunnen afleiden dat u niet verplicht bent een sloopopvolgingsplan te laten opmaken, doch kan dit aangewezen zijn om een correcte prijsvergelijking van de sloopwerken te kunnen uitvoeren. Indien u toch geen sloopopvolgingsplan wenst op te maken, is het mogelijk dat u enkel een destructieve asbestinventaris nodig hebt. Indien dit het geval is, gelieve het aanvraagformulier ‘Asbestinventaris’ in te vullen.

U staat dus vrij onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij een offerte kunnen opmaken.

Uw contactgegevens
Gegevens te onderzoeken perceel
Is het terrein toegankelijk?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1

Asbestinventaris

Alvorens u in de juiste richting te sturen, hebben wij wat meer info nodig.

Betreft uw vraag de opmaak voor een wettelijke asbestinventaris, een destructieve asbestinventaris of een asbestinventaris op vrijwillige basis van het gebouw?

Wettelijke asbestinventaris - ASBESTINVENTARIS AANVRAGEN

U heeft aangegeven dat in het gebouw personeel tewerk gesteld wordt en wenst een asbestinventaris met het oog op bescherming van de tewerkgestelde werknemers. U dient bijgevolg een asbestinventaris te laten opmaken.

Na het invullen van onderstaande vragenlijst zullen wij contact met u opnemen om u een offerte te bezorgen.

Destructieve asbestinventaris - ASBESTINVENTARIS AANVRAGEN

U heeft aangegeven dat het gebouw grondig gerenoveerd of gesloopt zal worden. U dient bijgevolg een destructieve asbestinventaris te laten opmaken.

Na het invullen van onderstaande vragenlijst zullen wij contact met u opnemen om u een offerte te bezorgen.

Vrijwillige asbestinventaris - ASBESTINVENTARIS AANVRAGEN (OPTIONEEL)

Uit uw antwoord hebben we kunnen afleiden dat u niet verplicht bent een asbestinventaris te laten opmaken, maar indien u de aanwezigheid van asbest vermoedt is het aangewezen dit te laten nakijken en registreren.

U staat dus vrij onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij een offerte kunnen opmaken.

Uw contactgegevens
Gegevens te onderzoeken perceel/gebouw
Is het terrein toegankelijk?
Is er reeds een asbestinventaris opgemaakt?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
1 Step 1

Omgevingsvergunning

Alvorens u in de juiste richting te sturen, hebben wij wat meer info nodig. Wenst u een offerte voor:
Uw contactgegevens
Is er reeds een (milieu)vergunning
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66