Jaarlijkse aangiftes 2019: VMM, FOST-Plus, VAL-I-PAC & IMJV

Jaarlijkse aangiftes 2019: VMM, FOST-Plus, VAL-I-PAC & IMJV

Binnenkort dienen de jaarlijkse aangiftes voor de VMM, FOST-Plus, VAL-I-PAC en het IMJV (Integraal Milieujaarverslag), ingediend te worden. Hieronder wordt kort weergegeven wat deze aangiftes inhouden en wat de recentste wijzigingen zijn voor deze aangiftes.

VMM-aangifte

Iedereen die water verbruikt van een watermaatschappij of van een eigen waterwinning (grondwater, hemelwater, ander water) of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering en transport van het afvalwater betalen.

• Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging;
• Wie grote hoeveelheden grondwater (>500m³/jaar) op pompt, betaalt een bijkomende heffing op deze winning van grondwater.

Net zoals vorig jaar moet de VMM-aangifte digitaal gebeuren via het online heffingenloket. Dit loket opent in de loop van januari 2019 en is te bereiken via https://www.vmm.be/water/heffingen/doe-je-aangifte . De toegangscodes zullen per post verzonden worden. Verder is een token of eID nodig om in te loggen.

Deze aangifte moet nog steeds vóór 15 maart 2019 ingediend worden.

De tarieven voor heffingsplichtigen zijn opnieuw geïndexeerd. De nieuwe tarieven voor heffingsjaar 2019 (lozing in 2018) zijn 36,27€/VE voor oppervlaktewaterlozers en 53,47€/VE voor niet-oppervlaktewaterlozers.

De index grondwater voor heffingsjaar 2019 (oppompen in 2018) bedraagt 1,30

Integraal Milieujaarverslag

Het integraal milieujaarverslag bestaat uit verschillende delen (identificatie, luchtemissies, energiegegevens, wateremissies, grondwaterstatistiek, afvalproducenten, afvalverwerkers en grondstoffenproducenten), afhankelijk van uw activiteiten, al dan niet emissies boven de drempelwaarden (energie, water, lucht) en het al dan niet voorkomen op de OVAM lijst (afval), moet u deze delen invullen.
De OVAM-lijst is terug te vinden op https://imjv.milieuinfo.be/delen-van-het-imjv/afval voor afvalproducenten. Voor 31 januari worden de formulieren met de toegangscodes tot het digitaal loket verzonden. Indien u niet enkel het deel afval-producenten dient in te dienen, heeft u eveneens een token of eID nodig, bovendien dient de milieucoördinator de aanvraag ook mee te ondertekenen.

Alle delen van het IMJV moeten vóór 15 maart 2019 worden ingediend.

Verpakkingsafval

VAL-I-PAC

VAL-I-PAC werd opgericht om de terugnameplicht en informatieplicht over te nemen van hun leden, voor het bedrijfsmatig verpakkingsafval. De leden dienen jaarlijks een aangifte van de hoeveelheid verpakking waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is. VAL-I-PAC berekent op basis hiervan en het materiaal van de verpakking de bijdrage dat het bedrijf moet betalen.

De VAL-I-PAC-aangifte moeten tegen 28 februari 2019 worden ingediend, op papier of online via https://www.valipac.be/nl/al-klant/#uwaangifte.

FOST-Plus

FOST-Plus werd, net als VAL-I-PAC, opgericht om de terugname- en informatieplicht over te nemen, maar dit voor het huishoudelijk verpakkingsafval. Ook hiervoor dient jaarlijks een aangifte ingediend te worden voor de op de Belgische markt gebrachte verpakkingen.

De FOST-Plus aangiftes dienen tegen 28 februari 2019 ingediend te zijn via https://www.fostplus.be/nl/bedrijven/uw-aangifte/uw-online-aangifte .

Vlarem-trein 2017

Na een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse regering op 20 juli 2018, het advies van de SALV en Minaraad op 5 oktober 2018 en het advies van de SERV op 8 oktober 2018, heeft de Vlaamse regering de Vlarem-trein op 21 december 2018 voor de tweede keer principieel goedgekeurd.

Het advies van de Raad van State wordt verwacht tegen 20 januari 2019. De vermoedelijke publicatie van de definitieve teksten is pas voorzien in het voorjaar.

Na de publicatie van de definitieve teksten van deze Vlarem-trein zullen wij vanuit ABO nv een nieuwsbrief versturen met korte toelichting omtrent de belangrijkste wijzigingen.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66