Industrieterreinen in een proper kleedje, Trends 24 oktober 2019

Industrieterreinen in een proper kleedje, Trends 24 oktober 2019

Frank De Palmenaer & Patrick Hambach van ABO-Group aan het woord.

Projectontwikkelaars hebben de voorbije jaren tal van vervuilde industrieterreinen klaargestoomd voor een nieuw leven. De nieuwe Vlaamse regering wil daar nog meer op inzetten, zodat ook de moeilijkste terreinen een nieuwe bestemming krijgen.

De vroege en intense industrialisatie in onze contreien heeft sporen achtergelaten. In de nalatenschap van dat rijke verleden zitten pareltjes van industrieel erfgoed, maar evengoed zwaar vervuilde terreinen en waardeloze gebouwen.

Het besef dat we ook met die erfenis aan de slag moeten, is niet nieuw. Bekommernissen over de volksgezondheid en het leefmilieu lagen in 1995 aan de basis van het Bodemdecreet, “Vlaanderen was er vroeg bij”, zegt Frank De Palmenaer, de CEO van ABO-Group, een bodem- en milieuspecialist.“Enkele Scandinavische landen hadden het voortouw genomen. En in Nederland was er aan het begin van de jaren tachtig het Lekkerkerk schandaal. In het plaatsje Lekkerkerk bleek een nieuwe woonwijk gebouwd te zijn op zwaar vervuilde grond. Dat schandaal heeft ook bij ons zaken in gang gezet. We zijn nog altijd bij de Europese koplopers.”

De voorbije tien jaar spitste het Vlaamse beleid zich vooral toe op brownfields. Dat zijn volgens de definitie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM ‘verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen door diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, …. De nieuwe Vlaamse regering blijft inzetten op de herontwikkeling van die brownfields. In het regeerakkoord staat dat Vlaanderen de succesformule van de brownfieldconvenanten zal blijven gebruiken. Nieuw is wel dat ze dat instrument nu ook wil inzetten voor zogenaamde blackfields.

 

“Tien jaar geleden hadden projectontwikkelaars nauwelijks interesse in brownfields. Men durfde er niet aan beginnen”

PATRICK HAMBACH, ABO-GROUP

 

“Blackfields zijn de terreinen die nog onaangeroerd zijn gebleven, meestal omdat ze zwaar vervuild zijn. Dat maakt het risico voor private spelers te groot”, verduidelijkt Patrick Hambach, de algemeen directeur van ABO. “Maar ook terreinen met weinig potentieel vallen soms in die categorie, Ik denk bijvoorbeeld aan afgelegen stortplaatsen. Voor een brownfieldontwikkeling volstaat vaak een klein duwtje om een dossier te deblokkeren. Bij een blackfield is meer nodig.”

Meer Lezen? Klik hier

Persbericht: 24 oktober 2019


Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66