Gevaarlijke stoffen – deel 2

Gevaarlijke stoffen – deel 2

Via deze 2de infoflash herinneren we u graag nog eens aan de verschillende verplichtingen die Vlarem II wetgeving oplegt m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen.

Opslag gevaarlijke producten in de praktijk

1. Periodieke controle opslagtanks vloeistoffen

 

2. Opslag aërosolen
 • Opslag beschermd van de zon, niet blootgesteld aan temperaturen > 50°C
 • Niet in kelderverdieping, noch onder en boven bewoonde lokalen of lokalen met permanente bezetting
 • Vloer opslagplaats is resistent, stabiel en vrij van openingen, holten en geulen
 • Aerosolen die bij lekken aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke reacties, mogen niet samen worden opgeslagen
 • Afstandsregels
 • Opslagplaats is enkel toegankelijk voor bevoegden
 • Lokalen voldoen aan de brandveiligheidsnormen
 • Kooi verplicht vanaf 3.000 l totaal aërosolen met GHS02

 

3. Opslag gassen in verplaatsbare recipiënten
 • Opslag enkel in daarvoor voorziene opslagplaatsen (bij gesloten opslagplaatsen –>bouw / constructieregels
 • Voorzorgsprincipe hanteren mbt chemische reacties … tov andere gassen en stoffen
 • Stockeringszones aanduiden dmv : wanden / veiligheidsschermen / markering op vloer / kettingen / vaste afbakening op 1 m hoogte
 • Ontvlambare gassen: rook verbod / vuur verbod / voertuigen verbod / opslagtemperatuur niet boven 40°C
 • Soort bij soort opslaan
 • Lege gasflessen: apart + duidelijk aanduiden
 • Opslagplaats is enkel toegankelijk voor bevoegden
 • Afstandsregels

 

4. Opslag van gassen in tanks
 • Onderzoek bij (her)ingebruikname
 • Periodiek onderzoek 5 jaarlijks of 6 jaar voor vacuümgeïsoleerde gasopslagreservoirs
 • Controle goede werking veiligheidsvoorzieningen / kleppen gasopslagtanks
 • Identificatie met kenplaat
 • Afstandsregels

 

5. Afstandsregels

Rekening te houden met de afstandsregels zoals bepaald in bijlage 5.17.1 van Vlarem II. Maar ook steeds rekening houden met mogelijke reactiviteit tussen producten (ook al is scheidingsafstand 0):

 • Zuren / basen
 • Reactiviteit vermeld in SDS (bv. reageert met metalen, sterke oxidator, …)

 

6. Inkuiping

Deze infoflash heeft enkel betrekking op de milieuregelgeving. Van uit de veiligheidswetgeving kunnen nog andere voorwaarden en verplichtingen opgelegd worden.

Het is dus belangrijk om bij het omgaan met gevaarlijke producten ook steeds de preventieadviseur te betrekken.

Raadpleeg uw projectleider binnen ABO nv voor meer informatie.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66