Milieucoördinatie

Contacteer Ons


Robrecht ReyskensBusiness Unit Developer Milieumanagement Vlaanderen
robrecht.reyskens@abo-group.eu

Diverse activiteiten die een bepaalde impact kunnen hebben op het milieu, worden ingedeeld in klasse 1. Deze klasse 1 bedrijven zijn meestal verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Het takenpakket van de milieucoördinator is decretaal vastgelegd (VLAREM II – Deel 4: artikel 4.1.9.1.3) en kan uitgevoerd worden door een interne of externe milieucoördinator. ABO kan met zijn expertise deze taken voor u uitvoeren. Zo hoeft u de milieuwetgeving niet zelf op te volgen, bespaart u extra kosten en kan u met uw milieuvraagstukken bij één contactpersoon terecht. De milieucoördinator moet jaarlijks verplicht een aantal uren opleiding volgen om zijn of haar erkenning te behouden.

Hun kennis van de steeds wijzigende milieuwetgeving en praktische jarenlange ervaringen vormen een sterk toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Onze milieucoördinatoren volgen de wijzigingen op de voet. Een milieucoördinator is echter ook een vertrouwenspersoon van het bedrijf als het over ‘omgeving’-aspecten gaat. De milieucoördinator tracht de verschillende milieuparameters te optimaliseren en denkt strategisch mee over milieu-investeringen.

Tijdens een bezoek van Afdeling Milieutoezicht en handhaving (Milieu-Inspectie), kan de milieucoördinator heel wat relevante informatie over de milieusituatie op het bedrijf aanreiken. Daarom is het ook zonder verplichting een goed idee om een ervaren milieucoördinator in uw bedrijf te hebben.
De milieucoördinator zijn taken bestaan onder andere uit:

  • Uitvoeren van de verplichte plaatsbezoeken en rapportages
  • Oplijsten van de nodige aanbevelingen en verbeterpunten
  • Op de hoogte houden van de nieuwe of wijzigende wetgeving
  • Controle op de indiening van de jaarlijks verplichte aangiftes (VMM, IMJV, Valipac, …)
  • Advies op vlak van bodem, afval, energie en water
  • Monitoring van grondstofverbruiken, afval, energie

Indien gewenst kan ABO nv ook een eenvoudig wetgevingsregister opmaken in kader van ISO 14001 kwaliteitssysteem. Zodat het voor u makkelijker wordt om de wetgeving te monitoren en op te volgen.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66