Environmental Due Diligence

Contacteer Ons


Robrecht ReyskensBusiness Unit Developer Milieumanagement Vlaanderen
robrecht.reyskens@abo-group.eu

Compliance audits en Milieu Due Diligence

Bij de overname van een andere organisatie, de overdracht van vastgoed of het uitwerken en de implementatie van nieuwe (infrastructuur)projecten dienen de mogelijke milieurisico’s in kaart te worden gebracht. De geïdentificeerde risico’s worden vertaald in financiële consequenties zodat een gedegen afweging mogelijk is. Dergelijk onderzoek is onmisbaar bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. ABO biedt een ‘van A tot Z dienstverlening’ aan met als doel duurzame oplossingen aan te reiken voor de knelpunten. Zo heeft u de zekerheid die u nodig heeft:

  • Een goede voorbereiding start met het opvragen/opzoeken van de beschikbare documenten en informatie
  • De audit analyseert en evalueert deze informatie en brengt de hiaten en risico’s van de relevante milieuvoorwaarden in kaart
  • Vervolgens worden aan de vastgestelde risico’s een prioriteit toegekend en worden er (financiële) consequenties aan verbonden
  • Tot slot wordt een actieplan opgemaakt teneinde deze risico’s te ondervangen
compliance-audits-web

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66