Renovatie van Industriële Sites & Brownfields

Contacteer Ons


Robrecht ReyskensBusiness Unit Developer Milieumanagement Vlaanderen
robrecht.reyskens@abo-group.eu

Hoewel ze meer aanwezig zijn in de minder dichtbevolkte gebieden, zijn industriële braakliggende terreinen en verlaten bedrijfsterreinen (brownfields) ook aanwezig in het Brussels Gewest.  In een tijd waarin onbebouwde grond in Brussel schaars is, zijn deze toch vaak al het voorwerp geweest van reconversieplannen, om zo te komen tot de ontwikkeling van nieuwe projecten van de stad, de industrie of de pariculieren.

De reconversie van deze brownfields en verlaten terreinen zijn vaak moeilijk doordat er problemen opduiken in verband met : bodemverontreiniging, sloop van bestaande gebouwen, asbest, sluikstorten, herstel van de aanwezige vegetatie. Na al bijna twintig jaar aan vele brownfield-revalidatieprojecten (industrieel of anders) meegewerkt te hebben en aangevuld met een multidisciplinaire knowhow, is ABO uw ideale partner om u bij te staan tijdens alle fasen van dergelijke projecten:

  • Haalbaarheidsstudies
  • Ontwerp van uw project in samenwerking met architecten of projectontwikkelaars
  • Ontwikkeling en opvolging van plannings- en milieuvergunningsaanvragen voor de exploitatie van de toekomstige site
  • Monitoring van de uitvoering van het project (monitoring)

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66