Stadsecologie & Duurzaam Vastgoedmanagement

Contacteer Ons


Robrecht ReyskensBusiness Unit Developer Milieumanagement Vlaanderen
robrecht.reyskens@abo-group.eu

Een duurzame stad wordt gekenmerkt door een integratie en duurzaam beheer van de natuur in de stad. Daarom behoren stedelijke ecologie en duurzaam beheer van het onroerend erfgoed tot de belangrijkste aandachtspunten van stedenbouw en milieu in het Brussels Gewest. Voorheen waren deze nog te veel gescheiden van elkaar. Tegenwoordig zijn de thema’s van stadsplanning en milieu steeds nauwer met elkaar verbonden. Vandaag is het cruciaal dat een nieuwbouw-of renovatieproject of de exploitatie van een bestaand project kan gerealiseerd worden in het kader en volgens de geldende milieuwetgeving.
ABO en zijn team van deskundigen zijn momenteel bezig met enkele grote stedelijke en milieustudies in Brussel en stellen hun ervaring en expertise ten dienste van zowel de particuliere als de publieke sector in het kader van stedelijke ecologie.
In dit verband kunnen de diensten van ABO verschillende hoofdthema’s omvatten, zoals:

  • Geïntegreerd waterbeheer (intensief en extensief groendak en herstel voor nuttige toepassing)
  • Vegetatie van de site en / of het gebouw (verhoging van de biotoopcoëfficiënt per oppervlakte, toename van de biodiversiteit, creatie van gezellige groene ruimtes op het terrein, beheer van uw groene of begroeide ruimtes)
  • Bestrijding de verdichting van de bodem van het Brusselse grondgebied (toename van waterdoorlatende oppervlakken)
    Tips bij het kiezen van duurzame materialen
  • Planningsadvies compatibel met een gunstig microklimaat (wind, schaduwen, albedo (stedelijk hitte-eilandeffect)
  • Advies over afvalbeheer en terugwinning van deze of bijproducten (circulariteit)
  • Advies over hernieuwbare energie en energieprestaties

ABO kan u helpen bij het ontwerpen van uw projecten tot het evalueren ervan, door effectieve en duurzame alternatieven voor uw projecten te identificeren.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66