Verplichte Energiestudie

Specifiek voor grote bedrijven schrijft de wetgever een aantal specifieke energiestudies voor in functie van het energieverbruik en het type activiteit. Deze verplichtingen kunnen ook sterk regionaal verschillen. Indien reeds aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kunnen deze verplichtingen te komen vervallen. ABO helpt u verder bij de evaluatie van uw energiedossier.

Audit Grote Ondernemingen (AGO)

In het kader van het European Energy Directive (EED) zijn in Vlaanderen en Wallonië energieaudits verplicht voor grote ondernemingen (> 250 werknemers en een jaaromzet > 50 milj euro). De energieaudit resulteert in een oplijsting van energiebesparende maatregelen. Op basis hiervan worden de investeringen en besparingen berekend om de doelstellingen te behalen.

PLAGE

In het kader van het EED werd in Brussel een verplicht masterplan energie (PLAGE) in het leven geroepen om de verbruiken van gebouwen te reduceren. De aanpak is gericht op energie-efficiëntie en laat toe de kosten van het energieverbruik te beheersen, het comfort van de gebruikers te verbeteren en de milieu-impact van de activiteiten te verkleinen dankzij een proces van continue verbetering. Een PLAGE opstellen gebeurt in verschillende stappen:

  • Een energieverantwoordelijke aanwijzen en opleiden
  • Werken aan de bewustmaking van de gebruikers
  • Een energiekadaster en een energieboekhouding opstellen
  • Een actieprogramma vastleggen
  • Het programma uitvoeren met inachtneming van een uitvoeringskalender
  • De resultaten opvolgen aan de hand van de energieboekhouding, beheerd door de energieverantwoordelijke

Energieplan Omgevingsvergunning

In het kader van het bekomen van een omgevingsvergunning dient een exploitant van een energie-intensieve vestiging (energiegebruik > 0,1 PJ), eerst een energieplan op te stellen dat vervolgens om de 4 jaar geactualiseerd moet worden. Een energieplan bevat een lijst maatregelen die het specifiek energiegebruik zal verminderen.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66