EPB-certificatie

EPB-Studie

Bij een renovatie- of nieuwbouwproject bent u als bouwheer verplicht om de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB of Energieprestatie en Binnenklimaat) te volgen en een EPB verslaggever aan te stellen. Bij een EPB studie worden de energieverbruiken, de ventilatiebehoeften en de kans op oververhitting van het gebouw getoetst aan de meest recente EPB-normen. De ABO EPB-specialisten zien erop toe dat de energie en binnenklimaatsnormen voor uw (ver)bouwproject behaald worden en begeleiden u technisch en administratief van A tot Z.

Hoe verloopt de EPB procedure?

Tijdens de ontwerpfase van het gebouw wordt in de EPB-software een voorafberekening van de energieprestatie en het binnenklimaat berekend. Hiervoor wordt beroep gedaan op het ontwerp en de input van de architect. Indien blijkt dat de beoogde doelstelling niet gehaald wordt dan dient het ontwerp bijgestuurd te worden.

Voor de start van de bouwwerken wordt een startverklaring opgemaakt: hierin worden de nagestreefde energieprestaties van het gebouw vastgelegd en de gegevens van het project opgelijst. Deze startverklaring wordt vervolgens samen met de voorafberekening door ons elektronisch ingediend in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) via de energieprestatiedatabank.

Na de bouwwerken wordt een technisch EPB-dossier samengesteld door onze EPB specialisten. Hierin zijn alle stavingsstukken en gegevens vervat voor de EPB-aangifte. Deze aangifte wordt vervolgens definitief elektronisch ingediend bij de energieprestatiedatabank voor de uiterste indiendatum. Het EPB dossier is dan in orde.

Na de EPB-aangifte ontvangt u van ons het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw). Dat certificaat informeert of het gebouw aan de EPB-eisen voldoet en vermeldt onder andere het E-peil dat aangeeft hoe energiezuinig het is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger. ABO kan als energiedeskundige A ook het EPC certificaat voor bestaande woningen en niet residentiele gebouwen opmaken.

Doet u beter dan de verplicht opgelegde EPB energienormen? Dan kan u beroep doen op subsidies!

Contacteer ons voor meer informatie!

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10
F +32 (0)3 871 09 01

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20
F +32 (0)2 469 43 86

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00
F +32 (0)11 32 43 23

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50
F +32 (0)81 74 15 33

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51