Energieaudit/-scan

Bij een energieaudit brengen we de jaarlijkse CO2-uitstoot en het energetisch profiel van uw hele site in kaart. Tegelijkertijd analyseren we ook uw besparingspotentieel. Het verslag hiervan geeft u een goed beeld over uw energieverbruik en biedt een leidraad voor de prioritaire besparingsmaatregelen die u kan nemen.

 

Een energiescan geeft een eerste schatting van mogelijke besparingen en investeringskosten, zonder daarbij elke techniek te bekijken. Hierdoor krijgt u een beeld van het rendement van potentiële energiebesparende ingrepen. Een energiescan is dan eigenlijk een energieaudit Light, waarbij geen volledige energiebalans wordt gemaakt, maar wel een inschatting van de haalbaarheid van mogelijke besparingen.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10
F +32 (0)3 871 09 01

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20
F +32 (0)2 469 43 86

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00
F +32 (0)11 32 43 23

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50
F +32 (0)81 74 15 33

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51