Energieaudit/-scan

Samen werken we aan een klimaatneutrale samenleving! Om dat te bereiken zetten we maximaal in op het efficiënt gebruik van energie. De energiemanagers van ABO lichten uw bedrijf of gebouw door met een energieaudit en bezorgen u een gedetailleerd inzicht van het energetisch profiel, de jaarlijkse CO2-uitstoot en de analyse van uw besparingspotentieel. Het verslag van de energieaudit biedt vervolgens een leidraad voor de besparingsmaatregelen die u kan nemen.

Onze energieadviseurs werken steeds een auditvoorstel uit op maat van uw bedrijf of gebouw en de gewenste doelstellingen. Zo kan voor kleinere bedrijven en gebouwen een energiescan worden uitgevoerd, dit is een audit waarbij geen volledige energiebalans wordt gemaakt, maar wel een inschatting van de besparingsmogelijkheden. Wenst u besparingen op specifieke processen en technieken of een detailuitwerking van een mogelijke maatregel, dan kan dat aan de hand van een thematische energieaudit.

Energiescan

U wenst een snelle screening van uw energieverbruik en besparingsmogelijkheden.

 • Jaarlijkse CO2-uitstoot
 • Energetisch profiel
 • Lijst besparende maatregelen
 • Advies verdere acties

Energieaudit

U wenst een gedetailleerde analyse van uw energieverbruiken en de besparingsmogelijkheden.

 • Jaarlijkse CO2-uitstoot
 • Energetisch profiel
 • Historische analyse van de energieverbruiken
 • Inventarisatie van de energiestromen
 • Lijst besparende maatregelen
 • Investeringsanalyse maatregelen
 • Advies verdere acties

Thema audit

U wenst specifiek inzicht en ondersteuning op het gebied van:

 • Jaarlijkse CO2-uitstoot in detail van de techniek
 • Gedetailleerd energetisch profiel
 • Analyse installatie met lijst verbeteringsmaatregelen
 • Strategisch advies bij het verbeteren van de energie-efficiëntie van de technieken

Hoe verloopt een energieaudit?

 1. Aan de hand van een verkennend gesprek leren we u en uw bedrijf of gebouw beter kennen en spreken de doelstellingen van de energieaudit af.
 2. We gaan aan de slag met het verzamelen van uw verbruiksgegevens.
 3. We komen ter plaatse voor de audit en inspecteren het gebouw en de energieverbruikers. Indien nodig worden ter plaatse bijkomende metingen verricht.
 4. Alle data wordt gebundeld, geanalyseerd en er wordt een energiebalans opgesteld.
 5. Op basis van deze analyse worden de besparingsmaatregelen gerapporteerd en met u besproken. Het rapport besluit met een lijst maatregelen en een investeringsanalyse om uw energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen.
 6. Bij het uitvoeren van de maatregelen kunnen we u verder begeleiden en ondersteunen.

Kan u beroep doen op subsidies?

ABO is erkend als dienstverlener zodat je als KMO voor energieadviezen steun kan genieten via de KMO-portefeuille. Contacteer ons voor meer details.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66