Duurzaam Bouwen & Ontwikkelen

BREEAM: duurzaam bouwen en herontwikkelen

 

BREEAM, een label ontwikkeld door BRE (organisatie in UK), beoordeelt de milieu-impact van gebouwen aan de hand van de genomen duurzaamheidsmaatregelen. Het label is internationaal toepasbaar en kan zowel toegekend worden aan gebouwen die al in gebruik zijn als aan nieuwe of gerenoveerde gebouwen.

Via een evaluatie van duurzaamheidsmaatregelen die genomen zijn op vlak van 9 categorieën, waaronder energie-efficiëntie, waterverbruik, ecologie, welzijn en mobiliteit, wordt een score toegekend. Die score bepaalt dan in welke mate het gebouw als duurzaam kan bestempeld worden, gaande van ‘geslaagd’ tot ‘uitmuntend’.

ABO is door BRE erkend als assessor voor het uitvoeren van de certificatie van alle type gebouwen (BREAAM New Construction, BREAAM In-use en BREEAM Refurbishment and Fit-Out). ABO begeleidt daarbij uw project vanaf het ontwerp, de aanvraag van de vergunningen, de uitvoering van de werken tot de oplevering en de certificatie ervan. Daarenboven is ABO ook een BREAAM erkend expert (BREAAM AP) die u technisch bijstaat tijdens het volledige BREEAM certificatieproces. .

ABO kan u verder begeleiden in het proces van verduurzaming van een gebouw en adviseren in het nemen maatregelen, aan de hand van specifieke duurzaamheidsstudies of een combinaties ervan. We helpen u daarbij met het plannen van investeringen op korte en lange termijn en ondersteunen u bij het aanvragen en bekomen van de nodige subsidies. Vanuit haar ervaringen als BREEAM-assessor begeleidt ABO ontwikkelaars en bouwheren ook bij het realiseren van duurzame bouwwerken en CO2-neutrale sites aan de hand van alternatieve Vlaamse duurzaamheidsmeters zoals:

  • GRO: is een duurzaamheidsmeter die Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid hanteert bij alle bouwprojecten onafhankelijk van schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen te realiseren.
  • VLAIO DZHM bedrijventerreinen en wijken: worden gebruikt voor de evaluatie van duurzame (her)ontwikkelingen van bedrijventerreinen en woongebieden in Vlaanderen. De hoofdstukken zijn gebaseerd op de structuur die gehanteerd wordt door BREEAM.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66