Energie en Duurzaamheid

ABO is uw Energiemanager die u van A tot Z begeleidt bij het verminderen van uw energieverbruik en CO2-uitstoot van gebouwen en industriële processen. Ons team energiespecialisten staat klaar om u vanaf de ontwerpfase van uw project te ondersteunen de juiste energetische keuzes te maken, die zich op langere termijn vertalen in een efficiënter energiegebruik, verminderde CO2-uitstoot en een duurzaam omgaan met schaarse grondstoffen. Voor het energetisch optimaliseren van bestaande gebouwen en processen biedt ABO u, steeds op maat van uw project, een waaier van energieoplossingen aan met het doel uw energieverbruik en de bijhorende kosten te verlagen.

In de concept- en ontwerpfase van nieuwe gebouwen of industriële projecten is het belangrijk om de juiste keuzes te maken met betrekking tot de energievoorziening en de gebruikte materialen. Aan de hand van een reeks energiestudies maakt ABO een selectie van de juiste technieken en materialen om uw project zo energie-efficiënt en CO2-neutraal mogelijk te realiseren.

We bieden in de ontwerpfase van uw project de volgende diensten aan:

Bij het opstarten van een energieplan of -managementsysteem voor uw bestaande processen en gebouwen, worden na een audit en/of een monitoring de energieverbruiken en -verliezen in kaart gebracht en wordt een optimalisatieplan met verbeterstappen voorgesteld. In nauw overleg met de opdrachtgever worden deze stappen dan in een duidelijk tijdsplanning uitgezet en vervolgens geïmplementeerd. ABO begeleidt u doorheen dit proces waarbij u kan rekenen op een ervaren team Energiemanagers die u in elke fase steeds correct en gericht advies verschaft. ABO ondersteunt u bij de opmaak en de uitvoering van een:

Ten slotte kan u op ons beroep doen om u te begeleiden bij het bekomen van project specifieke energiesubsidies.

Specifiek op het vlak van duurzaamheid is ABO dé aangewezen partner voor het behalen van een BREEAM certificaat voor uw gebouw of site. Een weldoordacht en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ruimte, rekening houdend met de verschillende aspecten zoals energie, materialen, afval, ecologie en waterhuishouding resulteren in een aangename leef- en werkomgeving. ABO is erkend als BREEAM-Assessor en AP-expert, en biedt begeleiding doorheen het volledige ontwerp-, bouw- en certificatieproces.

Erkenningen

  • Erkend dienstverlener voor energiescans (VLAIO)
  • Erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler “Advies” (VLAIO)
  • BREEAM Accredited Professional – AP (BRE UK)
  • BREEAM In-Use Assessor (BRE Int.)
  • Energiedeskundige Type D (VEKA) – EPC Niet-Residentieel
  • Erkend energiescanner (Fluvius)
  • Erkenning als energieauditeur voor de milieuvergunning (Leefmilieu Brussel)
  • Certificateur tertiaire eenheden (Leefmilieu Brussel)
  • Erkend EPB-adviseur (Leefmilieu Brussel)

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66