Waterbodemonderzoek

MONSTERNAME EN ANALYSE VAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE

Bij het uitvoeren van bagger- of ruimingswerken kan ABO voorafgaandelijk de kwaliteit van het materiaal of de specie bepalen, zodat de hergebruiksmogelijkheden vastgelegd kunnen worden. ABO kan zowel in-situ als ex-situ bemonstering uitvoeren, dit zowel van grachten als grotere oppervlaktewateren of rivieren. ABO beschikt over een eigen boot en staalnamemateriaal.

Advies hergebruik slibs en bagger- en ruimingsspecie

Bagger- en ruimingsspecie en slibs kunnen in aanmerking komen voor hergebruik. Via een eigen staalname en analyses, of aan de hand van gekende resultaten, kan ABO de gepaste hergebruiksmogelijkheden bepalen, en advies geven over de meest aangewezen optie.

Begeleiding bij uitvoering

ABO kan instaan voor een correcte milieukundige begeleiding van de bagger- of ruimingswerken. Door een selectieve aanpak kan kostenbesparend gewerkt worden en kan de werf op een efficiënte manier verlopen.

watebodemonderzoek

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66