Grondverzet – technisch verslag

Opmaak technisch verslag

Indien in Vlaanderen grond wordt ontgraven dient eerst een grondverzetstudie uitgevoerd te worden om de kwaliteit en de hergebruikmogelijkheden van de grond te bepalen. Er worden stalen genomen van de te ontgraven grond, na labo-onderzoek wordt dan een milieuhygiënische code toegekend en worden de resultaten gebundeld in een technisch verslag. De hergebruiksmogelijkheden worden weergegeven in een opmetingstabel en op een zoneringsplan.

Onderzoeken ter bepaling van de infiltratiecapaciteit van de bodem

Bij het uitvoeren van bouwprojecten is het bufferen en het herinfiltreren van regenwater een belangrijke ontwerpparameter. ABO kan infiltratiestudies uitvoeren om de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem te bepalen.

Onderzoek naar asbest in bodem en puin

De aanwezigheid van asbest in te ontgraven bodem en/of puin kan ervoor zorgen dat zulke partijen niet herbruikbaar zijn omwille van gezondheidsrisico’s. Aan de verwerking van deze gronden zijn echter ook financiële gevolgen verbonden. ABO zorgt voor een deskundig onderzoek waarbij de aard en omvang van de asbestverontreiniging in kaart wordt gebracht en waarbij oplossingsgerichte adviezen worden gegeven. ABO beschikt over een VLAREL-erkenning voor de bemonstering van afvalstoffen en het onderzoek naar asbest in lagen of hopen.

Advies bij opmaak bestek

Een grondverzetswerk is vaak complexer dan het op het eerste zicht lijkt. ABO kan zorgen voor de opmaak van gedetailleerde lastenboeken om de correcte en kostenefficiënte uitvoering van de grondverzetswerken door een aannemer te garanderen. Op deze manier kunnen meerwerken achteraf vermeden worden en kan een goede budgettering opgemaakt worden.

Begeleiding grondverzetswerken

De uitvoering van grondverzetswerken vergt een specifieke aanpak. Door een selectieve uitgraving kan kostenbesparend gewerkt worden en kunnen de gronden herbruikt worden volgens de economisch meest aangewezen wijze. Via een proactieve milieukundige begeleiding zal ABO de kosten voor het grondverzet beperken en kan de werf efficiënt verder verlopen.

grondverzet

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66