Brownfield Remediation

Vanuit zijn jarenlange ervaring als bodemsaneringsdeskundige is ABO vaak betrokken bij de herontwikkeling van brownfields. De definitie van een brownfield stelt dat het een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden is die zodanig zijn aangetast dat zij slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen. De gronden zijn tevens geografisch aaneensluitend of liggen binnen een gebied met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting. Het grootste deel van deze gronden gaat gepaard met een complexe bodemverontreiniging. Een gecoördineerde aanpak van de nodige bodemsanering met de herontwikkelingsplannen van het terrein is dan ook een belangrijk element in het hele ontwikkelingsproces.

ABO nv helpt u graag verder met de strategische beschouwingen van de uitvoering van uw project. Deze aanpak houdt vaak een milieukundige, technische en economische haalbaarheidsstudie in opdat wij alle opties voor het betreffende terrein zouden kunnen beoordelen. Ook bij het aanvragen van een brownfieldconvenant bij de Vlaamse Regering kan ABO nv u begeleiden bij het opmaken van het aanvraagdossier, de communicatie met de verschillende stakeholders, het tot stand komen van de convenant alsook het verder uitwerken van een realisatieconvenant.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66