Bodemsanering

Bodemsaneringsproject

Indien uit het voorgaande bodemonderzoek blijkt dat een bodemsanering noodzakelijk is, dan wordt er een bodemsaneringsproject (BSP) opgemaakt. Hierin worden verschillende saneringsopties met elkaar vergeleken op vlak van efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten om zo tot de meest economische aanpak van de bodemverontreiniging te komen. Indien de verontreiniging goed afgeperkt en bereikbaar is kunnen de werken versneld worden uitgevoerd in het kader van een beperkt BSP. Door jarenlange ervaring met bodemsaneringsprojecten kan ABO voor elk dossier een BSP op maat voorstellen.

Pilootproeven en haalbaarheidsstudies bodemsanering

Het uitvoeren van pilootproeven en het opstellen van haalbaarheidsstudies zal bij complexe bodemverontreinigingen resulteren in de correcte selectie en dimensionering van de saneringsaanpak. In kader van complexe verontreinigingssituaties is het gebruik van in-situ saneringstechnieken zoals injecties bijvoorbeeld een valabel alternatief voor traditionele technieken. Met haar bodem- en waterexpertise én hun eigen veldwerkmateriaal is ABO een geschikte partner voor het dimensioneren en het uitvoeren van pilootproeven en het opstellen van haalbaarheidsstudies.

Opmaak technisch bestek

In een technisch bestek wordt de door OVAM conform verklaarde saneringstechniek vertaald in een technisch bestek waarin het project wordt gedetailleerd en wordt voorzien van een meetstaat. Op dit bestek kunnen saneringsaannemers zich baseren voor het opmaken van een prijsvoorstel. Een correct technisch bestek en een goede keuze van aannemer resulteren in werken die aan de meest economische voorwaarden en binnen het budget worden uitgevoerd.

Begeleiding bodemsaneringswerken

Tijdens de uitvoering en opvolging van de werken is het noodzakelijk om de kwaliteit en efficiënte van de sanering te garanderen. ABO beschikt hiervoor over een uitgebreid team ervaren milieukundige begeleiders. Via een proactieve milieukundige begeleiding zal ABO de kosten voor sanering beperken en kan de werf efficiënt verlopen.

Innovatieve technieken

Het toepassen van innovatieve saneringstechnieken op basis van het injecteren van saneringsproduct kan in specifieke verontreinigingssituaties leiden tot een snelle sanering met beperkte kosten. Het toepassen van dergelijke in-situ saneringstechnieken vergt echter een goede kennis van het type verontreiniging (afbraakprincipe) dat aanwezig is, maar eveneens van de bodemcondities (type bodem, aanwezige bacteriën, fysische en chemische condities) die er heersen. Op basis van de heersende condities zal gekozen worden voor een biologische of een chemische afbraak en het meest gepaste injectieproduct (vb: zuurstof, melasse, chemisch oxidans of reductans). Het correct dimensioneren van een in-situ sanering door ABO zal leiden tot een snelle, duurzame en kostenefficiënte sanering (op soms onbereikbare plaatsen). Daarenboven kan men op het terrein de normale activiteiten blijven uitoefenen zonder dat de gebruiker ervan hinder ondervindt.

Fort-Filip

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66