Bodemkartering

Geofysische technieken helpen grote bodemoppervlaktes en volumes op een efficiënte en niet-invasieve manier te onderzoeken en in kaart te brengen. De technieken worden gebruikt om enerzijds gedetailleerde profielbeschrijvingen uit te voeren en om anderzijds eventuele verontreiniging te lokaliseren en het volume ervan te bepalen. Zo’n eerste screening naar verschillen in de bodemsamenstelling zorgt ervoor dat een eventueel vervolgonderzoek – uitgevoerd door middel van boringen en sleuven – veel gerichter en dus goedkoper kan verlopen. Bovendien wordt op die manier een vlak-dekkend inzicht verkregen in de bodem en dit aan de hand van zeer lokale informatie, zoals dit het geval zou zijn bij boringen en sleuven.

Onze technieken zijn inzetbaar voor de volgende toepassingen:

  • Karakterisatie van de bodem voor een reeks parameters: textuur, vochtgehalte en gelaagdheid
  • Vlak-dekkend lokaliseren van verontreiniging, stortplaatsen en ontgravingen
  • Quick-scans van brownfields
  • Interpoleren van boor- en sondeergegevens

De technieken die hiervoor aangewend worden zijn:

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66