Bodem

Met een 60-tal gedreven medewerkers is ABO momenteel het grootste gespecialiseerde bodemadviesbureau van België. Jaarlijks worden, dankzij onze expertise in deze materie, honderden studie- en engineeringprojecten gerealiseerd voor onze klanten in diverse sectoren. Het multidisciplinair team van experten staat in voor de volledige studiefase én voor de begeleiding van de werkzaamheden. Wij beschikken over specialisten in grondverzet, bodemonderzoek, risico-evaluatie & complexe modelleringen. Ook kunnen wij instaan voor de opmaak van bestekken en de opvolging van bodemsaneringswerken.

ABO beschikt eveneens over een erkenning voor monstername van afvalstoffen (asbest, bouwstoffen).

Erkenningen

  • Bodemsaneringsdeskundige Type II (Bodemsaneringsdecreet, VLAREBO)
  • Aanvaard deskundige voor stortplaatsen (Vlarem II)
  • Aanvaard deskundige grondwatermodellering
  • Monstername van afvalstoffen (asbest in hopen en lagen, bouwstof)

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66