Sloopopvolgingsplan – Sloopinventaris

Bouw- en sloopafval kan in aanmerking komen voor hergebruik in allerhande toepassingen op voorwaarde dat er een verregaande scheiding van de verschillende afvalfracties wordt doorgevoerd. Hiervoor is het in eerste instantie belangrijk om de aanwezige gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen zo correct mogelijk te kwalificeren en te kwantificeren. Een dergelijke inventarisatie gebeurt aan de hand van een sloopopvolgingsplan.

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 betreffende de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht om toe te voegen aan de omgevingsvergunning bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

  • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
  • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
  • infrastructuurwerken met volume van meer dan 250 m³

Voor bouwvolumes kleiner dan 1.000 m³ kan de eenvoudige procedure gevolgd worden, waarbij enkel de gevaarlijke afvalstoffen, in het bijzonder asbesthoudende toepassingen, worden opgelijst.

Het sloopopvolgingsplan heeft als doel om een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Het sloopopvolgingsplan dient opgemaakt te worden volgens de standaardprocedure.

Sinds 2011 is het eenheidsreglement in Vlaanderen van kracht. Dit is het beheersysteem die de kwaliteit en de traceerbaarheid van gerecycleerde granulaten garandeert om zo hergebruik ervan te stimuleren. Door de komst van de erkende sloopbeheersorganisatie Tracimat vzw is sinds 24 augustus 2018 de acceptatieprocedure gewijzigd voor de brekers in Vlaanderen volgens de bepalingen in het eenheidsreglement. Er dient vanaf die datum onderscheid gemaakt te worden tussen puin met een laag milieurisicoprofiel en puin met een hoog milieurisicoprofiel (LMRP vs HMRP). Dit geldt eveneens voor puinmaterialen die vrijkomen bij niet vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken.

Door het opstellen van een sloopopvolgingsplan en dit in te dienen bij een sloopbeheersorganisatie, kan het vrijkomende puin als LMRP aangeboden worden bij de breker voor verwerking tegen de huidige prijs.

ABO is erkend door de sloopbeheersorganisatie Tracimat als deskundige inzake bouwwerken én infrastructuur. ABO kan u daarnaast ook bijstaan in de opmaak van de bestekken, de bijhorende offerte-evaluatie en de opvolging van de (sloop)werken.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66