Calamiteiten & Incidenten

Het is van cruciaal belang om snel en accuraat op te treden wanneer er asbestvezels en/of asbestfragmenten vrijkomen door een brand of door het bijvoorbeeld reinigen van asbesthoudende daken. Bij dergelijke incidenten komen altijd asbestfragmenten, asbestflinters en asbeststof vrij die bepaalde gezondheids- en verspreidingsrisico’s veroorzaken. De verschillende asbestverdachte zones dienen zo snel mogelijk onderzocht te worden om vervolgens de noodzakelijke correcte maatregelen te kunnen nemen.

In mei 2016 publiceerde OVAM de ‘Leidraad asbestbranden’. Deze leidraad begeleidt milieuambtenaren van lokale besturen en professionelen in een correcte opvolging tot en met de asbestvrije of asbestveilige vrijgave. Naast asbestbranden wordt de aanpak van gelijkaardige gevolgschade door bijvoorbeeld stormschade of het ontmossen van asbestdaken beschreven. Deze leidraad is terug te vinden op https://www.ovam.be/asbest-en-handhaving#asbestbranden

ABO heeft meegewerkt bij verschillende aspecten van deze leidraad in opdracht van OVAM. ABO is bijgevolg de perfecte partner voor het onderzoek en de begeleiding die cruciaal en noodzakelijk is bij vrijstelling van asbest ten gevolge van asbestcalamiteiten en –incidenten.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66