Asbestinventaris

Particulieren: vraag hier online uw offerte aan!

Wettelijke asbestinventaris

Sinds 1995 is iedere werkgever in België verplicht om een asbestinventaris op te maken van alle asbest(verdachte) toepassingen met het oog op de bescherming van de werknemer. De inventaris heeft betrekking op alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden. Ondanks de verplichting, beschikt een groot deel van de werkgevers nog niet over een asbestinventaris.

Een asbestinventaris wordt opgesteld conform de Codex over het Welzijn op het Werk, boek VI, titel 3 (vervangt het KB 16 maart 2006) en vormt de eerste stap om de risico’s van de asbesthoudende materialen te beoordelen. Er wordt een beheersprogramma opgesteld met als bedoeling de blootstelling aan asbestvezels voor de personeelsleden zo laag mogelijk te houden.

De asbestinventaris is een ‘levend’ document dat minstens jaarlijks dient geüpdatet te worden in kader van het beheersprogramma. Hierbij wordt de toestand van de asbesthoudende toepassingen gecontroleerd en de asbestinventaris bijgewerkt.

Destructieve asbestinventaris

Sinds 16 maart 2006 is de werkgever verplicht om vóór de aanvang van werkzaamheden de wettelijke asbestinventaris aan te vullen met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal. Dit geldt voor werkzaamheden die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden inhouden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. De aan te vullen gegevens betreffen gedeelten van gebouwen, machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding geven aan asbestblootstelling. In dat geval mag intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, beschadigd worden door monsternemingen.

Voor niet vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken (zie sloopopvolgingsplan) is in het kader van renovatie- of sloopwerken daarenboven een destructieve asbestinventaris noodzakelijk om een selectieve sloop/ontmanteling te kunnen garanderen.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66