Asbest & Sloop

Asbest is een natuurlijk product dat gebruikt werd in ontelbaar veel toepassingen in en rondom gebouwen, doch zeer schadelijk is voor de gezondheid. Hoewel er in de loop van de jaren ‘90 een verbod kwam op de productie en het gebruik van asbesttoepassingen, is asbest nog steeds alomtegenwoordig is in ons leefmilieu.

De Vlaamse Regering is zich hiervan ook bewust wat blijkt uit de doelstelling om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040 (asbestafbouwbeleid) alsook de wijziging van het Vlarema inzake sloopwerken.

In het kader van onze globale dienstverlening heeft ABO, samen met haar zusterbedrijf Translab als asbestlaboratorium, de afgelopen jaren sterk ingezet op de uitbouw van een gespecialiseerde asbestafdeling. Niet enkel kunnen wij via het asbestlaboratorium diverse analyses en metingen uitvoeren, ook leveren we als asbestdeskundige op vlak van consultancy een totaalpakket aan gespecialiseerde diensten op vlak van sloop en asbest.

Erkenningen

  • Erkend Vlarel laboratorium voor de monsterneming van afvalstoffen voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten (en grondhopen) & verhardings-, funderings- en bodemlagen
  • Erkend Tracimat deskundige voor bouw- en infrastructuurwerken
  • Erkenning voor identificatie van asbest in materialen en uitvoeren van metingen van asbestvezels in lucht door FOD WASO (Translab)

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66