Terreinonderzoek & Opgravingen

In een bureaustudie wordt de noodzaak van een archeologisch vooronderzoek bepaald. Er wordt in de wetgeving een onderscheid gemaakt tussen vooronderzoek zonder of vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Landschappelijke bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering vallen onder de noemer vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. Archeologisch booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en proefputtenonderzoek vallen onder de noemer vooronderzoek met ingreep in de bodem.

ABO beschikt over de nodige expertise en materieel om alle vormen voor vooronderzoek op terrein uit te voeren.

Indien uit de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat er een groot archeologisch potentieel op de site aanwezig is, wordt er een vervolgonderzoek (in de vorm van een archeologische opgraving) opgelegd. Een archeologische opgraving omvat meestal een volledig onderzoek van de aanwezige sporen/vondsten in de vorm van een vlakdekkende opgraving of een archeologische werfbegeleiding.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66