Munitiedetectie

Indien de kans reëel is dat er munitieresten zullen worden aangetroffen bij grondwerken, dient dit steeds voorafgaandelijk onderzocht te worden. Met behulp van een vlak-dekkend geofysisch onderzoek wordt een bodemscan gemaakt, waarbij munitieresten exact gelokaliseerd kunnen worden. De R&D afdeling binnen Geosonda werkte voor de detectie op puntlocaties een innovatieve techniek uit, waarbij dieptedetectie door middel van sonderingen kan plaatsvinden. Op deze manier kan voorafgaand aan ontgravingen en boorwerken een accurate inschatting gemaakt worden van de risico’s en wordt er op die manier een maximale veiligheid gegarandeerd. Vervolgens kan de munitie door CTE-deskundigen benaderd en verwijderd worden.

Met betrekking tot munitieresten voeren we volgende studies uit:

  • Raadplegen en analyseren van militaire archieven in het kader van probleemanalyses
  • Vlak-dekkend opsporen en lokaliseren van munitieresten
  • Dieptedetectie van dieperliggende munitieresten opsporen door middel van sonderingen
  • Archeologische begeleiden van munitieontgraving
  • Determineren en interpreteren van munitieresten in het kader van archeologisch onderzoek

De technieken die hiervoor gebruikt worden zijn:

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66