Geofysische Prospectie

Door middel van geofysisch onderzoek kan er reeds in een vroeg stadium van het archeologietraject een goed beeld verkregen worden van het archeologisch potentieel en dit zonder zich in de bodem te moeten begeven. Er wordt hierbij een vlak-dekkende scan van het terrein gemaakt, waaruit enerzijds de bodemopbouw kan afgeleid worden en waarbij anderzijds eventuele archeologische resten in kaart kunnen gebracht worden. Bovendien kunnen bijkomende archeologische onderzoeken zoals boringen, proefsleuven of opgravingen veel gerichter en dus goedkoper georganiseerd worden.

Wij bieden u de volgende toepassingen aan binnen het kader van archeologisch onderzoek:

  • (Paleo-)landschappelijke karteringen
  • Karteren van grote en middelgrote grondsporen (kuilen, greppels en grachten) en ondergrondse structuren (muren, vloeren en funderingen)
  • Lokaliseren van metalen objecten en munitieresten
  • Opstellen van zoneringskaarten in functie van archeologisch potentieel

De technieken die hiervoor gebruikt worden zijn:

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66