Geofysische Prospectie

Bij de uitvoering van een geofysische prospectie wordt de ondergrond in kaart gebracht door middel van metingen aan de oppervlakte van het studiegebied. Het grote voordeel aan de onderzoeksmethode is dat er geen ingrepen in de ondergrond vereist zijn, het terrein blijft onaangeroerd.

Vanuit de bepaling van de fysische en chemische eigenschappen van de ondergrond kan de  volgende informatie bekomen worden:

  • Archeologische sporen in kaart brengen
  • Ondergrondse structuren zoals de funderingen detecteren
  • De aanwezigheid van ondergrondse leidingen nagaan
  • De omvang van vermoedelijke stortplaatsen bepalen

De meest gebruikte technieken waarin ABO expertise heeft opgebouwd zijn elektrische weerstandsmetingen, magnetometrie, elektromagnetometrie en grondradar.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10
F +32 (0)3 871 09 01

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20
F +32 (0)2 469 43 86

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00
F +32 (0)11 32 43 23

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50
F +32 (0)81 74 15 33

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51