Erfgoedstudies & Bouwhistorisch Onderzoek

In kader van het Onroerend Erfgoeddecreet is er een wettelijke integratie van monumenten, erfgoed, landschappen en archeologie uitgewerkt. ABO geeft advies in alle stadia van een project om de risico’s en opportuniteiten in verband met aanwezige erfgoedwaarden in kaart te brengen en uit te werken. Concreet kunnen wij advies verlenen bij:

 • Opstellen en uitwerken van beheersplannen
 • Opvolging van de projectplanning
 • Opmaken van advieskaarten van alle archeologie, monumenten, landschappen en erfgoed

Bouwhistorisch onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de bouw-, gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van een historisch gebouw. Waar archeologie zich zal concentreren op menselijke resten in de bodem, houdt erfgoed zich bezig met alle (kunst)historische en monumentwaarden binnen een breder cultureel en landschappelijk kader. In kader van het Onroerend Erfgoeddecreet is er een wettelijke integratie van monumenten, erfgoed, landschappen en archeologie uitgewerkt.

Bouwhistorisch onderzoek concentreert zich specifiek op architectuur en de bewoningsgeschiedenis. ABO heeft specifieke expertise in huis om u bij deze materie te ondersteunen, onder andere voor de opmaak van:

 • Bouwhistorische nota’s en literatuurstudie
 • Beperkte bouwhistorische studies (bij sloop vastgesteld bouwkundig erfgoed)
 • CHE-rapporten
 • Waardebepalingen
 • Beheersplannen
 • Kerkenbeleidsplannen
 • Erfgoed-energie audits

Bijkomend geeft ABO advies in alle stadia van een project om de risico’s en opportuniteiten in verband met aanwezige erfgoedwaarden in kaart te brengen en uit te werken.

Concreet kunnen wij advies verlenen bij:

 • Opvolging van de projectplanning
 • Opmaken van advieskaarten van alle archeologie, monumenten, landschappen en erfgoed
 • Registratie en analyse van muurwerk en interieur
 • Opmaak van inventarissen (onroerend en roerend erfgoed)

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66