Archeologienota

In het Onroerend Erfgoeddecreet, van start gegaan op 1 juni 2016, is voorzien dat er voorafgaand aan een omgevingsvergunning een evaluatie van het archeologisch potentieel van een terrein dient te worden gemaakt. Het uitgevoerde onderzoek dient in de vorm van een archeologienota te worden toegevoegd als een verplichte bijlage bij de vergunningsaanvraag.

De archeologienota wordt opgemaakt door erkende archeologen en bestaat steeds uit een bureaustudie. ABO is een als rechtspersoon erkend archeoloog. Afhankelijk van de resultaten van de bureaustudie kan er verder vooronderzoek vereist zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem.

Het archeologisch vooronderzoek is verplicht in kader van de archeologienota en dient aldus voor de vergunningsaanvraag te worden uitgevoerd. In bepaalde situaties (bv. een bebouwd perceel) is het mogelijk het vooronderzoek in uitgesteld traject uit te voeren. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geëvalueerd of een archeologisch vervolgonderzoek (opgraving) vereist is.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66