Archeologie & Erfgoed

Vlaanderen heeft een rijk cultureel verleden. Archeologen reconstrueren en interpreteren het verleden aan de hand van het bodemarchief, maar eveneens aan de hand van de nog aanwezige constructies. Bij elke ingreep in de bodem of aan een historisch gebouw waarbij mogelijk verstoringen kunnen optreden, is een (archeologisch) onderzoek verplicht. Dit gaat bijvoorbeeld van een verkavelingsaanvraag, over een stedenbouwkundige vergunning tot grondverzetswerken.

In het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet, van start gegaan op 1 juni 2016, moet er voorafgaand aan de bouwvergunning een evaluatie van het archeologisch potentieel van het terrein worden gemaakt. Archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem kan in het nieuwe decreet enkel uitgevoerd worden door erkende archeologen.

ABO nv verzorgt het volledige archeologische traject.

Erkenningen

  • Erkend archeoloog (rechtspersoon) door het Agentschap Onroerend Erfgoed

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66