Archeologisch beheersplan van het beschermd dorpsgezicht ‘Parochiekerk Sint-Catharina’ in ’s Gravenwezel

Archeologisch beheersplan van het beschermd dorpsgezicht ‘Parochiekerk Sint-Catharina’ in ’s Gravenwezel

ABO nv werd in mei 2023 aangesteld voor de opmaak van een beheersplan van het beschermd dorpsgezicht ‘Parochiekerk Sint-Catharina en omgeving’ in het centrum van ’s Gravenwezel (Schilde, Antwerpen). Dit beheersplan is nodig omdat de kerkfabriek van de Sint-Catharinakerk de kerk en omgeving wil renoveren en restaureren waar nodig. De huidige neogotische kerk en de aanpalende dorpswoning hebben enkele dringende reparaties nodig om het behoud te kunnen garanderen.

De bakstenen neogotische Sint-Catharinakerk dateert uit 1876. In 1889 volgde een kleine uitbreiding in de vorm van een sacristie. Tijdens beide Wereldoorlogen leed de kerk schade, maar gelukkig bleef deze beperkt tot de toren en de glasramen. Wel kreeg het dak van de kerk te kampen met schade na een hevige storm in 2022. De herstellingswerken die hierop volgenden werden inadequaat uitgevoerd. De opgaande muren van de kerk hebben hierdoor intussen grote vochtschade opgelopen.

De kern van de dorpswoning is met zekerheid ouder dan de parochiekerk. De woning was reeds aanwezig op de Ferrariskaart. Een gedeelte van het gebouw was in 1875 in gebruik als gemeenteschool. Een tweede gedeelte fungeerde als woning van de koster.

Het beheersplan zal leiden tot subsidies voor de nodige herstellingen aan onder andere het dak van de kerk. Het plan integreert eveneens een toekomstvisie voor het respectvol gebruik van de ruimte rondom de kerk, met inbegrip van en respect voor de geldende erfgoedwaarden.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66