ABO meets NARMENA!

ABO meets NARMENA!

Het startschot voor het LIFE-project NARMENA is gegeven. Op 7 en 8 November werd door ABO tezamen met OVAM het project voorgesteld op de officiële kick-off meeting van alle LIFE projecten die dit jaar werden toegekend.

 Samen met de partners gaat ABO op zoek naar een innovatieve saneringsaanpak voor verontreinigde waterlopen. Met dit Europese Onderzoeksproject legt ABO mee de basis voor het gebruik van duurzame saneringstechnieken in kwetsbare natuurgebieden.

LIFE-Project NARMENA

Het LIFE-Project NARMENA heeft als doel om enkele innovatieve duurzame saneringstechnieken te ontwerpen en toe te passen in kwetsbare natuurgebieden in Vlaanderen. Op drie waterlopen worden verontreinigingen met zware metalen aangepakt door middel van (een combinatie van) Constructed Wetlands en fytostabilisatie.

ABO heeft de rol van erkend bodemsaneringsdeskundige in het projectteam en staat in voor het uitvoeren van baseline monitoring, ontwerp van de saneringstechnieken en opvolging van de sanering. OVAM is de leider van het projectteam, als belangrijkste probleembezitter en bevoegde overheidsinstantie. Overige stakeholders zijn ANB, VMM en Natuurpunt. Bio2clean en ARCHE Consulting zijn eveneens betrokken als technische partners voor ecotox-modellering en fytostabilisatie.

Winterbeek

De eerste waterloop die wordt aangepakt is de Winterbeek. Deze werd reeds deels gesaneerd via meer klassieke technieken. Het laatste deeltraject omvat de meest kwetsbare én tevens meest verontreinigde zones in natuurgebied. De sanering zal hier bewerkstelligd worden door een omvangrijke vernatting, gelijkaardig aan een Free Water Surface Constructed Wetland. Het natuurgebied komt grotendeels onder water te staan, hetgeen zorgt voor een verlaging van de biobeschikbaarheid van de verontreiniging met zware metalen. Daarnaast zorgt de vernatting voor de ontwikkeling van ecologisch waardevolle habitatten.

Grote Calie

Aansluitend wordt de Grote Calie onder handen genomen. Hier zal de chroom-verontreiniging worden aangepakt door een combinatie van fytostabilisatie en een Constructed Wetland volgens het principe van Horizontal Subsurface Flow. Ook hier is de innovatieve saneringsaanpak gericht op het verlagen van de biobeschikbaarheid van de verontreiniging, zodat de risico’s voor omliggende natuurgebieden en  landbouwpercelen ingeperkt worden.

Grote Laak

De laatste waterloop die gesaneerd zal worden is de Grote Laak. Hier is een problematiek aanwezig die zeer gelijkaardig is aan de Winterbeek. Er wordt een gelijkaardige saneringsaanpak door gecontroleerde vernatting voorzien. Gezien deze sanering pas aanvat nadat de sanering van de Winterbeek reeds in uitvoering is zal de daar verworven ervaring kunnen gebruikt worden om de sanering van de Laak te optimaliseren.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66