ABO is VLAIO dienstverlener voor vergroeningsscans

ABO is VLAIO dienstverlener voor vergroeningsscans

Reduceer samen met VLAIO en ABO uw energiekosten en CO2-uitstoot. ABO is uw Energiemanager die u van A tot Z begeleidt bij het analyseren en reduceren van uw energieverbruik en CO2-uitstoot van uw gebouwen of industriële processen. Sinds begin 2024 is ABO dienstverlener voor de VLAIO-vergroeningsscan, waarbij energiemaatregelen op maat worden voorgesteld, om de overstap naar groenere alternatieven te maken. Deelnemende bedrijven ontvangen een subsidie van 85% voor dit advies en ook verdere innovatieve maatregelen worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

Tijdens een vergroeningsscan gaan we samen op zoek naar duurzamere en hernieuwbare alternatieven voor specifieke technologieën binnen uw bedrijfsuitbating. Hierbij komen de volgende verwarmings- en koelingstechnologieën in aanmerking voor een scan:

• (Industriële) warmtepomp
• Elektrische boiler
• Zonnethermie
• Biogasketels en productie van biogas
• Gebruik van restwarmte
• Warmtenetten tussen bedrijven
• Ondiepe en diepe geothermie
• Waterstofboiler
• Thermische opslag

Ook de projecten met betrekking tot de elektrificatie van industriële processen kunnen op een vergroeningsscan beroep doen.

Om de mogelijkheden van overschakeling naar deze technologieën te onderzoeken, voert ABO een specifieke energie audit uit aan de hand van de volgende stappen:

1) We voeren een plaatsbezoek uit en verzamelen alle gegevens betreffende de bestaande verbruikers. Hiermee gaan we aan de slag voor het opmaken van de business case.
2) Het vooropgestelde duurzame alternatief wordt conceptueel uitgewerkt, waarbij u inzicht krijgt in alle randvoorwaarden van de overstap.
3) We maken een schatting van de kapitaal en operationele uitgaven en berekenen de terugverdientijd en IRR.
4) We berekenen de Total Cost of Ownership (TCO) en vergelijken deze met de huidige technologie.
5) U krijgt een duidelijk overzicht van de potentiële energiebesparingen en verminderde CO2-uitstoot.
6) Aan de hand van deze analyse kan u een weloverwogen overstap maken naar het duurzamere alternatief.
7) VLAIO betaalt u 85% van de kostprijs van deze scan terug, met een maximum van 10.000 euro.

Om beroep te kunnen doen op de subsidie voor de vergroeningsscan dient u aan enkele voorwaarden te voldoen:

• KMO’s en GO’s
• Vzw’s met economische activiteit
• Bedrijven die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en max. 2 vestigingen per onderneming hebben
• De NACE-code moet in aanmerking komen voor Ecologiepremie+

Wenst u uw bedrijf future proof te maken en te investeren in een technologie die u op het einde van de rit een lagere energiefactuur oplevert? Neem dan contact op met Jan Derijcke (jan.derijcke@abo-group.eu) of stuur een mail naar ABO@abo-group.eu om uw vergroeningstraject op te starten.

We organiseren vervolgens een verkennend gesprek om na te gaan of uw onderneming in aanmerking komt voor de dienstverlening en maken een offerte op die samen met het aanvraagformulier en een verklaring op eer aan VLAIO worden bezorgd. VLAIO heeft vervolgens 10 kalenderdagen om de aanvraag goed te keuren waarna we aan de slag kunnen gaan!

Wij kijken met het hele team alvast uit naar een duurzame samenwerking in 2024!Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66