ABO erkend door Tracimat

ABO erkend door Tracimat

Oktober 2017

Tracimat is een sloopbeheerorganisatie die is opgericht om het sloopproces te attesteren via een traceerbaarheidssysteem. Tracimat garandeert dat selectief ingezameld bouw- en sloopafval kan aanvaard worden bij een verwerker als laagmilieurisico-profiel (LMRP) en levert hiervoor een sloopattest af. Puin dat daarentegen aangeleverd zal worden bij een breker zonder sloopattest zal als hoogmilieurisico-profiel (HMRP) worden aanzien en zal daardoor een hogere verwerkingskost hebben.

Sinds kort is ABO door Tracimat erkend voor het opstellen van sloopopvolgingsplannen in het kader van infrastructuurwerken. Als aangesloten deskundige kunnen wij voor de bouwheer een sloopopvolgingsplan opstellen. In het sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Tevens bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Deze erkenning sluit aan bij het opstellen van asbest- en sloopinventarissen die we al uitvoerden binnen de ABO-Group.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66