ABO draagt bij aan renovatie van Royerssluis in de Haven van Antwerpen

ABO draagt bij aan renovatie van Royerssluis in de Haven van Antwerpen

Naar aanleiding van de renovatie van de Royerssluis in de Haven van Antwerpen, werd ABO nv aangesteld door Maritieme Toegang voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan, alsook het milieuhygiënisch onderzoek en de archeologienota. Met een verlenging van 180 tot 230 meter en een verbreding van 22 tot 36 meter betekent de renovatie een aanzienlijke toename van de sluiscapaciteit. De binnenvaart kan zo een cruciale rol spelen in de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit en de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven.

Een sloopopvolgingsplan omvat een inventaris van alle afvalstoffen (incl. asbesthoudende toepassingen) die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken. Hierbij worden ook de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van de vrijkomende materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Door het indienen van het sloopopvolgingsplan bij de sloopbeheerorganisatie Tracimat, kunnen de vrijkomende puinmaterialen als puin met LMRP (laag milieu risico profiel) aangeboden worden bij de breker voor verwerking. Tijdens de werken worden controlebezoeken uitgevoerd door een erkend deskundige, zodat de sloopaannemer verwekingstoelatingen kan aanvragen voor de afvoer van LMRP. Tevens worden de vervoers- en verwerkings-bewijzen gecontroleerd. Hiervan wordt een controleverslag opgemaakt en digitaal aan de Tracimat gerapporteerd.

 Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66