Aanpak lopende PFAS dossiers en/of potentieel verdachte locaties

Aanpak lopende PFAS dossiers en/of potentieel verdachte locaties

Beste klant,

Ongetwijfeld heeft de huidige problematiek rond PFAS ook uw aandacht getrokken.

De exacte verspreiding en risico’s van deze stoffen is momenteel nog in onderzoek. Echter is het duidelijk dat deze problematiek een impact zal hebben op lopende en toekomstige grondverzetprojecten.

Enerzijds betreffen dit projecten die gelegen zijn op of in de directe nabijheid (2km) van locaties met grote kans op het vrijkomen van PFAS (PFAS-producenten, producenten teflon, galvanische industrie, inzet brandblusschuimen,…), anderzijds gaat het over projecten die gelegen zijn binnen een straal van 10 km van de site te Zwijndrecht waarvoor door de Vlaamse Overheid maatregelen werden afgekondigd.

Gronden op deze locaties kunnen potentieel verhoogde waarden aan PFAS bevatten via atmosferische depositie. Het hergebruik van deze gronden op andere locaties kan dan een ongewenste verspreiding van PFAS met zich meebrengen.

Indien wij voor u op één van deze verdachte locaties een bodemonderzoek hebben uitgevoerd in kader van een geplande verkoop, een periodieke onderzoeksplicht, geplande grondverzetswerken,….adviseren wij u om per kerende contact met ons op te nemen. Ook in geval van twijfel doet u dit best. Wij maken dan op korte termijn tijd vrij om het dossier met u te bespreken en indien noodzakelijk bijkomende onderzoeksverrichtingen uit te voeren. U kan hiervoor ook steeds contact opnemen met de OVAM of een erkend bodembeheerorganisatie in geval grondverzetswerken.

U kan contact opnemen met uw dossierhouder bij ABO, via een centraal emailadres PFAS-coordinatie@ABO-Group.eu.

Met vriendelijke groeten,

Het ABO ManagementAntwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66